KORTOWO fiolet
Chromosomy - czy naprawdę aż tyle znaczą?
Przedział wiekowy: Lokalizacja
gimnazjum, liceum Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Zoologii (ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn), sala 063
Godziny: Rodzaj imprezy:
29.09.2017 09:30-11:30 brak miejsc
pokaz
Opis:
Tematyką zajęć będą chromosomy, ich budowa i znaczenie, a także wykorzystanie w diagnostyce. Realizacja zajęć z młodzieżą będzie obejmować prezentację multimedialną wprowadzającą w tematykę cytogenetyki oraz zajęcia laboratoryjne. Uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonać preparaty chromosomowe aby następnie podjąć się obserwacji w mikroskopie wyniku przeprowadzonego doświadczenia.