BYDGOSKA pink
Życie jezior - podróże filmowe
Przedział wiekowy: Lokalizacja
gimnazjum, liceum, dorośli Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN (ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn), sala seminaryjna
Godziny: Rodzaj imprezy:
29.09.2017 16:00-16:45 rezerwuj (30)
29.09.2017 17:00-17:45 rezerwuj (27)
29.09.2017 18:00-18:45 rezerwuj (30)
film
Opis:
Filmy obrazujące przyrodniczą podróż przez jeziora północnej Polski. Opowiadają o powstaniu, życiu i starzeniu się jezior pod wpływem procesu eutrofizacji. Wyjaśniają proces zaniku jezior na naszych oczach i rolę ludzi w tym procesie. Pokazują, czym jest współczesne rybactwo, które przestało być jedynie rzemiosłem, a stało się odpowiedzialną dziedziną gospodarki. Pokazują, kim są rybacy i jaką rolę odgrywają w zachowaniu równowagi gatunkowej ryb w użytkowanych przez siebie akwenach. Zawód rybaka to obecnie nie tylko połowy i zarybienia, ale również dbałość o środowisko naturalne i ochrona jego zasobów.