KORTOWO fiolet
Mediacja - sztuka polubownego rozwiązywania sporów
Przedział wiekowy: Lokalizacja
dorośli Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Centrum Nauk Humanistycznyc (ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn), sala 30
Godziny: Rodzaj imprezy:
29.09.2017 18:00-19:30 bez rezerwacji
prezentacja, wykład
Opis:

Czy można jednocześnie lepiej poznać i wzmocnić siebie, odbudować pozytywne relacje interpersonalne, korzystnie dla obydwu stron rozwiązać spór i zlikwidować jego przyczyny? Odkryj potencjał mediacji!

Celem wykładu jest przedstawienie istoty i wieloaspektowych celów (korzyści) personalnych, interpersonalnych, społecznych, komunikacyjnych, negocjacyjnych czy psychologicznych mediacji.

Podczas rozważań zostaną ponadto zaprezentowane główne zalety, zasady, rodzaje i funkcje mediacji, jako formy polubownego rozwiązywania różnego rodzaju sporów (np. w sprawach rodzinnych, majątkowych, karnych, nieletnich czy z zakresu prawa pracy).